top of page
Søk
  • Forfatterens bildeellenloxley

Områdeløftet kan transformere Møllenberg fra forfall og konflikter - og til en ny, trendy bydel

Deler av det bevilgede områdeløftet til Møllenberg bør brukes på lokal næringsutvikling med utadrettet virksomhet. Bydelen trenger ny næringsutvikling som bidrar til økt trivsel og stabilitet. Aktive første etasjer i den verneverdige trehusbebyggelsen vil bli et trekkplaster som innbyggerne og regionen kan være stolte av.Ny næringsetablering


Med bevilgningen til den nye områdesatsingen på Møllenberg øyner jeg muligheten for at min drøm om en trendy, sentrumsnær og populær bydel kan bli virkelighet. Som beboer og leder for Møllenberg og Rosenborg Velforening var min visjon en mer levende bydel med fortauskafeer, møteplasser og et yrende folkeliv - ikke ulikt Gründerløkka eller Torshov.

Stabilitet er sårt tiltrengt i en bydel med 30% årlig fraflytting, og derfor er langsiktigheten som områdeløftet tilbyr på fem år helt essensiell. For ny næringsetablering vil en offentlig og ressurssterk partner i mange tilfeller være utslagsgivende for å lykkes med å tilbakeføre den nedslitte trehusbebyggelsen - hvor de fleste første-etasjene har blitt omgjort til hybler.


Få tilgjengelige eiendommer


Dessverre er det få næringseiendommer tilgjengelig for gründerspirer som meg. De fleste synes å ha blitt oppkjøpt av utleieselskaper eller omgjort til hybler, og jeg håper derfor at områdeløftet kan bli en drivkraft for mennesker som ønsker å bidra til lokal verdiskapning. Gjerne via et fond med oppstartsstøtte eller en arena for å videreutvikle konseptet sammen med kommunen som byggeier. Det er hvertfall her ideen har stoppet opp for meg.

Hvert år under den årlige Møllenbergdagen blomstrer nabolaget og et yrende folkeliv trekkes til bydelen. Det vitner om et uutløst potensial som overskygges av festbråk, konflikter og bygninger i forfall. Mange er stolte av den verneverdige bebyggelsen, som gjennom rehabilitert og ny næringsvirksomhet kan bli et trekkplaster for Trondheim og regionen.


En trendy bydel med møteplasser der folk trives


Jeg vil skape en virksomhet på Møllenberg der beboerne møtes, som trekker til seg innbyggere fra andre deler av Trondheim - ja, til og med fra andre byer. En møteplass vil bidra til dialog, økt trivsel og forhåpentligvis en nedgang i den dystre fraflyttingsstatistikken. Historisk sett er trehusbebyggelsen på Møllenberg noe byen og innbyggerne kan være stolte av, og med det nye områdeløftet kan bydelen løftes ut av forfall og konflikter.

Derfor mener jeg at kommunen bør øremerke deler av områdeløftet og finansieringen som følger med, til lokal næringsutvikling med utadrettet virksomhet - fordi det kan bidra til mer mangfoldig befolkningssammensetning, økt trivsel og mer stabilitet.
113 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page