top of page
Søk
  • Forfatterens bildeellenloxley

Ja til innføring av en time “gravid-fri”

Til tross for at den norske svangerskapsomsorgen er i særklasse, har fødselstallene i Norge aldri vært lavere. Jeg synes alle gravide bør få en time “gravid-fri” betalt av staten.Inntil jeg ble gravid, hadde jeg liten innsikt i de kroppslige påkjenningene som følger med det å bære fram et barn. Jeg var godt kjent med både morgenkvalme og bekkenløsning, men for meg har den største endringen vært et langt lavere energinivå enn det jeg har vært vant til. Ved å legge om livsstilen, senke kravene til meg selv, redusere “må”-oppgaver og prioritere søvn så har jeg så langt klart å stå i full jobb. Altså har jeg vært lite plaget.


Jeg er imponert og lett forundret over at gravide med barn har overskudd til å jobbe fullt. Begrepet amme-fri gir alle mødre en betalt time til å amme barnet i arbeidstida. Hva om alle gravide kunne fått en time betalt fri for å ha overskudd til å stå løpet ut?


I Norge har vi en av verdens beste velferdsordninger for småbarnsfamilier. Likevel synker fruktbarhetsratene. Samtidig er 50-60% av alle norske gravide helt eller delvis sykemeldt under graviditeten, noe som viser at dagens krav til arbeidsgiver om tilrettelegging ikke fungerer. Å beholde flere gravide i jobb lengre gjennom konkrete tiltak som “gravid-fri”, kan faktisk vise seg å være samfunnsøkonomisk lønnsomt.


Antagelig ville flere vurdert å øke ungeflokken om tilretteleggingen startet allerede under graviditeten. På mange arbeidsplasser kan det være vanskelig med tilrettelegging, og det å be om særskilte tilpasninger kan også oppleves som krevende for den gravide.

Jeg vil løfte debatten for en “gravid-fri” time og for andre tiltak som ikke sykeliggjør den gravide, men som heller bidrar til å gjøre svangerskapet til en integrert del av svangerskapsomsorgen. For meg kan det bli avgjørende i vurderingen av barn nummer to.

16 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page