top of page
Søk
  • Forfatterens bildeellenloxley

Jeg er samfunnsviter og dette er jeg god på i arbeidslivet
-Jeg er utdannet som samfunnsviter.
«men hva blir du da?»

- et ganske vanlig oppfølgingsspørsmål fra de som fikk greie på min utdanning. Som nyutdannet visste jeg ikke helt hvordan jeg skulle svare. Etter ti arbeidsår, en bachelorgrad i statsvitenskap og en fullført mastergrad i teknologi, innovasjon og kunnskap så sitter jeg igjen med flere gode svar.

En samfunnsviter på hver arbeidsplass?


Som samfunnsviter blir du god på analytiske spørsmål og evner raskt å sette deg inn i nye problemstillinger. Du blir god på kritisk tenkning – noe som er viktig for å fremskaffe nye perspektiver. Altså en viktig egenskap for alle virksomheter som bedriver for innovasjon og utvikling. Kort sagt så kan en samfunnsviter bidra være en verdifull ansatt på alle arbeidsplasser, og spesielt hos bedrifter hvor denne kompetansen mangler – nettopp fordi man lærer å se en problemstilling fra flere perspektiv.
Så selv om jeg ikke blir utdannet som brannmann, politi, regnskapsfører eller lege – og heller aldri kan erstatte disse yrkene med min bakgrunn - så kan jeg som samfunnsviter jobbe som produktsjef, forretningsutvikler, saksbehandler, daglig leder, kommunikasjonsrådgiver, markedssjef eller diplomat. Årsaken til dette brede spennet er evnene en samfunnsviter lærer for å tilegne seg ny kunnskap, forstå den og presentere den – gjerne i en skriftlig oppgave. Man blir spesialist på hvordan samfunnet fungerer, og utenfor dette er det veldig mye en samfunnsviter kan lære seg. Ergo har nyutdannede samfunnsvitere svært mange muligheter i arbeidslivet – og en kompetanse som bør være etterspurt for mange bedrifter.


- Men hva blir du da?


Ifølge SSB har drøyt 154000 mennesker høyere utdanning i samfunnsvitenskapelige og juridiske fag. Dersom de 600.000 norske bedriftene som var registrert i Norge i 2019 skulle ansatt en samfunnsviter, så ville vi vært en stor mangelvare på arbeidsmarkedet – men slik er det altså ikke. Samfunnsviterne er en av fagfeltene med høyest arbeidsledighet[1], og de fleste bedriftsledere utlyser heller ikke stillinger for samfunnsvitere.


Som nyutdannet søkte jeg primært på stillinger i både private, offentlige og ideelle virksomheter. Med litt kreativitet og forklaring på hvordan min utdanning var relevant fikk jeg raskt flere jobbintervju – og til slutt jobb som daglig leder i en oppstartsbedrift. Jeg oppdaget at selv om JEG kunne forklare hvordan min utdanning var relevant, så var det veldig mange arbeidsgivere som ikke hadde tenkt på dette da de skrev sine utlysningstekster.

Et raskt Finn-søk[2] på ordet samfunnsviter gir 51 ledige stillinger og viser at dette ikke har endret seg så veldig mye siden 2014 da jeg søkte jobb som nyutdannet mastergradsstudent. Til sammenligning gir ordet jurist 402 ledige stillinger og ordet ingeniør 2137 ledige stillinger. Da er det kanskje ikke så rart at mange nyutdannede samfunnsvitere sliter. Dersom man søker på saksbehandler, forretningsutvikler og diplomat er det langt flere arbeidsmuligheter som åpner seg.


Jeg vil utfordre landets universiteter og høyskoler til å ruste de samfunnsvitenskapelige studentene for arbeidslivet, og hjelpe dem til å forstå hva de lærer og hvordan dette kan være viktige for både offentlige, private og ideelle virksomheter. Til bedriftene som ønsker å dyrke egne konkurransefortrinn eller utvikle nye, unike løsninger – så er det nettopp en samfunnsviter du trenger å ha med på laget. Og til dere samfunnsvitere som er på jobbsøken – dere kan være nyttige på de aller fleste arbeidsplasser! Lykke til 😊

[1] https://khrono.no/files/2021/04/27/nifu-innsikt2021-06-arbeidsmarkedet.pdf [2] Søk på finn.no 10. februar 2022.

449 visninger0 kommentarer

Comentários


bottom of page