top of page
Søk
  • Forfatterens bildeellenloxley

Ta nabolaget tilbake

Min erfaring er at lokalt engasjement kan gi varige endringer. Sammen med andre lokale beboere, har jeg bidratt til å få med private og offentlige aktører på laget for en mer bærekraftig bydelsutvikling på Nardo og Møllenberg. Her vil jeg fortelle deg hvordan du kan gå fram.
Allier deg med støttespillere


På bydelsnivå er det ofte vanskelig å medvirke, og min erfaring er at dagens prosesser for innbyggerinvolvering er kompliserte. Jeg vil påstå at selv med en mastergrad i nabolagsengasjement, så er det fortsatt mye å lære før man kan utøve sin borgerplikt effektivt.


For min del var styret i borettslaget og den lokale velforeningen veien inn for å medvirke i mitt lokalmiljø. I frivillige foreninger er det gjerne flere som er “drevne i gamet”, og ringrevene skal man ikke kimse av. De deler gjerne av sin kunnskap, spesielt om du bidrar med engasjement og arbeidskraft. Dessuten får du raskt et nettverk med nøkkelpersoner, der flere vil støtte ditt personlige engasjement.


På Møllenberg har kontinuitet og en bred oppslutning blant beboerne over lengre tid vært utslagsgivende for at “Møllenbergprosjektet” ble vedtatt, at politiet har styrket tilsynet for ordensregler og at kommunen nå tar grep for å stramme inn på hyblifiseringsforskriften. Altså, er det helt avgjørende å alliere seg med støttespillere.


Gå i dialog


Fellesnevneren for å få gjennomført prosjekter innebærer å få både offentlige og private aktører med seg, samt sikre finansiering og godkjenninger. Dette er langt fra umulig, og nøkkelen er som regel dialog.

På Nardo har jeg sammen med andre huseierforeninger benyttet høringsinnspill og innspillsmøter til å løfte vårt syn på omreguleringen av bydelssentrumet rundt Nardosenteret.


Høringsinnspill er en metode for å påvirke offentlige organer. Det krever at man overvåker bystyremøtene, og sender inn innspill på de aktuelle sakene. Det er krevende, men det kan bety at man får iverksatt større offentlige prosjekter med finansiering. Noe annet som ofte er effektivt, men ressurskrevende, er å drive lobbyvirksomhet eller kontakte lokalpolitikere. Slik kan man få politikerne til å løfte frem de sakene som man selv brenner for.


Jeg har også kontaktet driverne av Nardosenteret for å få innsikt i deres fremtidige planer, og muligheter for å påvirke. Næringslivsaktører blir ofte takknemlige for lokale initiativ. I verste fall har du blitt bedre kjent med en aktør i nabolaget, og i beste fall har du fått oppslutning til ditt eget engasjement. Slik kan du altså ta nabolaget ditt tilbake.457 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page