top of page
Søk
  • Forfatterens bildeellenloxley

Jeg ønsker meg et bedre system for svangerskapsomsorgen!

Trygghet, forutsigbarhet og brukervennlighet er et minstekrav til et tilbud som årlig treffer rundt seksti tusen norske gravide. Mangel på gode kommunikasjonsrutiner og samhandling gjør at tilbudet svikter. Jeg stusser over at gravide ikke prioriteres, når enkle grep kan gjøre svangerskapsomsorgen langt bedre.


Som førstegangsfødende representerer jeg en sårbar gruppe i det norske helsevesenet. I mitt møte med svangerskapsomsorgen har jeg erfart et kompetent helsevesen med et rikt og variert tilbud fra helsestasjonen, sykehuset og fastlegen.


Tilgangen til å benytte tilbudet krever dessverre ualminnelig stor innsats, kan være personavhengig og er uforutsigbar - det innebærer rett og slett en god dose flaks for å få tilgang til de tjenestene som man ønsker eller har krav på.


Min erfaring som førstegangsfødende er derfor at fødetilbudet fremstår som utrygt.


Tankevekkende at svangerskapsomsorgen ikke fungerer bedre


Som førstegangsfødende hadde jeg mange spørsmål rundt graviditet og fødsel som først ble besvart utenfor det offentlige helsevesenet. Årsaken var et fragmentert offentlig tjenestetilbud, utdatert informasjon på helsevesenets hjemmesider og dårlig koordinasjon mellom de ulike instansene.


Det var tankevekkende at svangerskapsomsorgen ikke fungerte bedre, og at førstegangsfødende som en sårbar gruppe risikerte minimalt med oppfølging, støtte og brukervennlighet i Norges tredje største by.


Jeg har selv opplevd at rutinekontroller glipper og at kurs og samtaler som burde vært en del av et samkoordinert og digitalt system kun er tilgjengelig dersom man legger ned svært mye innsats, har tålmodighet og litt flaks. Jeg hadde forventet et mer profesjonelt tilbud til førstegangsfødende i en av Norges største byer.


Lær av NAV!


Med enkle grep som digitalisering av gravidkort, bedre kommunikasjon mellom de ulike instansene, oppdatering av informasjon på hjemmesidene og et felles, digitalt påmeldingssystem så vil de gode tilbudene oppleves som langt mer tilgjengelige og betryggende.


Foreldrepengeplattformen til NAV står i sterk kontrast som et velfungerende eksempel der nybakte foreldre enkelt kan søke, tilpasse, forstå og få tilgang til foreldrepenger digitalt. En lignende portal som gir den gravide en intuitiv oversikt og en enkel fremgangsmåte for å melde seg på de aktuelle tjenestene kunne spart både brukeren og helsevesenet tid og penger.

Med enkle grep kan man avlaste et travelt helsepersonell ved å digitalisere innkallinger til samtaler og kontroller, tilby en felles digital påmeldingsside med oppdatert informasjon og digitalisere gravidkortet. Slik kan jeg som gravid få en tryggere graviditet, helsepersonellet avlastes i en hektisk arbeidshverdag og tilbudet som i utgangspunktet er godt og variert, gjøres tilgjengelig for rundt 60.000 gravide.

18 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentarios


bottom of page